Rüdiger Rossig | Journalist | Novinar

Opasnost za migrante: 180.000 neeksplodiranih mina

Na Balkanskoj ruti ponovo je sve više migranata koji idu ka Evropskoj uniji. Tako raste i verovatnoća da zalutaju u minska polja zaostala iz jugoslovenskih ratova

Nakon što su u leto 2021. države jugoistočne Evrope ublažile granične kontrole uvedene u proleće 2020. zbog pandemije, ponovo se povećava broj migranata na takozvanoj Balkanskoj ruti. Za razliku od 2015, Mađarska više nije zemlja preko koje ljudi iz ratom i krizama pogođenim zemljama pokušavaju da uđu u Evropsku uniju. Danas sve više ljudi pokušava da preko Hrvatske dospe do bogatog severa i zapada Evrope. To je objavila Agencija za zaštitu granica EU Fronteks u svom godišnjem izveštaju za 2020. godinu. Mehr ...