Rüdiger Rossig | Journalist | Novinar

Šansa za zapadne Balkance: 30 procenata

Mnogi stranci bez dozvole boravka koriste pokrajinske Odbore za peticije kako bi ostvarili pravo ostanka u Njemačkoj. Na taj način se u 2017. godini od protjerivanja uspjelo spasiti skoro 70 migranata, među njima i nekoliko sa zapadnog Balkana. | Autori: Anila Shuka, Rüdiger Rossig

play